__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__


TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni si Conditii de utilizare înainte de a accesa sau utiliza orice parte a acestui site. Prin accesarea sau utilizarea acestui site, admiteti că ați citit, înțeles și că sunteți de acord să respectati acești termeni si conditii de utilizare, precum și de politica de confidențialitate a companiei și politica de utilizare cookie-uri. Dacă nu sunteti de acord cu toti acești termeni, nu accesați și nu utilizați nicio parte a acestui site.

Compania poate revizui și actualiza acești termeni de utilizare în orice moment, fără notificare, prin postarea termenilor modificați pe acest site. Utilizarea continuă a site-ului înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu termenii de utilizare revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu termenii si condițiile de utilizare sau sunteți nemulțumiți de acest site, singurul dvs. remediu exclusiv este să întrerupeți utilizarea acestui site.

Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic site-ul pentru a determina dacă au existat modificări la acești termeni de utilizare sau la politicile site-ului și pentru a vedea aceste modificări.


I.  DISPOZIȚII GENERALE

Datorită faptului că prin ceea ce facem dorim să oferim echilibru, armonie și siguranță ținem să vă informăm cu privire la politica noastră de protecție a datelor precum și asupra modalităților prin care conferim siguranță acestor date.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ZENERGIZE SRL, sub denumirea de Zenfest are obligația de a administra în condiții sigure și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau despre o altă persoană.

Dreptul de a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal îi revine și este exercitat de Zenfest sub denumirea dE ZENERGIZE SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, strada București, numărul 74, etaj 1, județul Cluj, având cod unic de înregistrare 335199063, având număr de înregistrare la registrul comerțului J12/3347/2015, în calitate de Operator, cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, în limitele prevăzute de lege.


Prin "date cu caracter personal" în sensul legislației actuale în vigoare se înțeleg orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Accesarea platformei, vizitarea site-ului www.zenfest.ro, precum și abonarea la newsletter, implica acceptarea termenilor și condițiilor.

Vă aducem la cunoștință faptul că ne furnizați informații atunci când accesați platforma noastră www.zenfest.ro, ori când utilizați platforma noastră în calitate de membru.

De asemenea, vă informăm că ne veți furniza informații și atunci când veți alege să participați la Concursuri, atunci când veți accesa secțiuni precum secțiunea Descarcă meditația, secțiunea Vin în comunitate, secțiunea Descarc Resurse, secțiunea Înregistrează-te ori atunci când decideți să vă abonați la Newsletter-ul nostru.


II.   Datele prelucrate de către noi, scopul prelucrări și durata

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, IP, atunci când dumneavoastră veți accesa una din secțiunile mai sus menționate.

De asemenea, în cadrul evenimentelor la care vă înscrieți prin intermediul acestui site se vor colecta materiale foto, video, testimoniale, care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a cursurilor, evenimentelor, trainingurilor, inclusiv prin publicare pe acest site.


  • Concursuri - atunci când în calitate de utilizator veți alege să vă înscrieți la anumite concursuri lansate de către noi pe platformă/ pagină de Facebook/ cont Instagram vă aducem la cunoștință faptul că vom procesa datele dumneavoastră de contact respectiv de identificare, astfel: Nume, Prenume, Adresă de mail, Formular înscriere concurs.

Care este scopul prelucrării?

Este de a răspunde solicitării dvs.  de utilizator/ abonat, în baza consimțământului dvs. la concurs, precum și în baza termenilor agregați de dvs, iar perioada de prelucrare va fi limitată strict pe perioada desfășurării concursului pentru a desemna câștigătorul și pentru a înmâna premiul.

  • Intrare în comunitate - în această situație vom prelucra următoarele informații completate de dvs. în cuprinsul câmpurilor formularului de înregistrare: Prenume, adresă de email. 

Care este scopul?

Este de a răspunde solicitări adresate către noi, de a vă identifica în calitate de utilizator. Durata de prelucrare este limitată și depinde strict de perioada de timp necesară pentru asigurarea funcționalității contului dvs.. 

  • Abonarea la newsletter – în această situație vom procesa datele dvs. de contact și de identificare: Nume, Prenume, Adresă de email.

Care este scopul?

Dorim să vă ținem la curent strict pentru a vă comunica informații privind noutățile în cea ce privesc evenimentele noastre.

Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dvs. expres, manifestat prin bifarea căsuței de „Înregistrare” și confirmarea consimțământului ca urmare a unui e-mail transmis de către Zenergize SRL sub denumirea de  Zenfest;

Durata prelucrării este limitata la perioada de timp strict necesară pentru transmiterea de Newsletter-uri către dvs.. Prelucrarea va înceta în momentul în care veți alege să vă dezabonați de la Newsletterul Zenfest.

 

III.  TEMEIURI LEGALE

ZENERGIZE SRL, sub denumirea de ZENFEST are dreptul de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopurile mai sus menționate:

- Pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens;

- Pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă înscrierea sau participarea la evenimente, cursurile sau concursuri organizate de către noi;

- Prelucrarea datelor personale urmărește scopul legitim al Operatorului de a asigura organizarea, buna desfășurare și promovarea activităților stabilite în cadrul evenimentelor pe care le organizează.


IV.  DATE CU PRIVIRE LA PERSOANE MINORE

Vă informăm că nu procesăm date ale persoanelor minore. Serviciile noastre sunt destinate exclusiv persoanelor peste 18 ani. Vă rugăm să nu vă abonați pe site-ul nostru și să nu ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

 

V.  MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă asigurăm și vă facem cunoscut faptul că am implementat măsuri tehnice și juridice adecvate pentru a vă proteja în mod corespunzător datele cu caracter personal, în special în ceea ce privește protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării ilicite ori accidentale, iar aceste măsuri sunt verificate și actualizate în mod constant pentru preîntâmpinarea apariția oricărui risc în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.

 

VI. DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE LE FURNIZAȚI CĂTRE NOI

  • Dreptul la informare- Aveți dreptul de a obține din partea noastră  informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. Vă stăm la dispoziție la adresa de mail: salut@zenfest.ro, sau la numărul de telefon: 0744218738.
  • Dreptul la rectificare - Aveți dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal indexate dacă considerați că sunt incorecte, incomplete, inexacte, trimițând o solicitare de rectificare scrisă la adresa de mail: salut@zenfest.ro.
  •  Dreptul la ștergerea datelor - Aveți dreptul de a obţine din partea noastră ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

- Dacă scopul pentru care s-a realizat prelucrarea nu mai exista;

- Dacă prelucrarea s-a realizat în baza consimțământului dvs. iar acesta a fost restras și nu există un alt temei juridic pe care să ne putem baza pentru o prelucrare viitoare;

- Dacă vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct;

- Dacă vă opuneți prelucrării datelor bazate pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

- Dacă datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate nelegal.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal:

- Dacă trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

- Dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

 

  • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a primi, într-un format structurat, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Este important sa rețineți că acest drept se referă doar la informațiile cu caracter personal furnizate în mod direct de dvs., fie în baza consimțământului, fie în vederea executării termenilor si obligațiilor contractuale intervenite între noi.

 

  • Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dreptul de a formula plângere – În măsura în care apreciați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legislația specifică în materie, cu încălcarea drepturilor și libertăților dvs. aveți dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

 

  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

 

VII. COOKIES

Cookie-urile sunt fișiere care stochează informații despre tine, browser-ul tău web și comportamentul tău pe internet. Ele sunt fișiere foarte mici păstrate pe PC-ul sau dispozitivul dvs., ce pot fi folosite de site-urile sau de aplicațiile web pentru a ajusta experiența ta online.

Cookie-urile se colectează în vederea afișării unor anunțuri în website-urile rețelei Google Display și în Google Search.

 Noi folosim cookie-urile pentru mai multe scopuri. În primul rând folosim cookie-uri pentru a face reclamele afișate pe site cât mai relevante pentru dvs., pentru a număra câți vizitatori primim pe fiecare pagină (folosind servicii precum Google Analytics și altele similare), pentru a îmbunătăți performanța și securitatea, dar și pentru a te ajuta să interacționezi cu site-ul nostru.

Dacă nu vrei să primești cookie-uri, poți modifica setările navigatorului tău web astfel încât să te notifice când cookie-urile sunt trimise ori astfel încât să le refuze automat. De asemenea, poți șterge cookie-urile trimise deja. Dacă vrei să restricționezi ori să blochezi cookie-urile în navigatorul tău web, atunci poți face asta din setările sale. De asemenea, poți șterge cookie-urile existente din navigatorul web. Accesează documentația de Ajutor a navigatorului web folosit, pentru a afla cum se face asta.

O alternativă este să folosești modul Incognito sau navigarea privată, care te asigură că șterge toate cookie-urile din filele de navigare privată, după ce acestea sunt închise.

 

 VIII. MODIFICĂRI

Ne rezervăm dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului zenfest.ro, politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, desi vom fi atenti să vă  anunțăm despre aceste modificari.

Utilizatorul www.zenfest.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificarile aduse acestora de catre ZENERGIZE SRL, denumit Zenfest, va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se consideră că este de acord cu modificările efectuate.

 

VIII. CONTACT

Pentru a ne comunica orice fel de reclamație sau nelămurire cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ori pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa ne notificați utilizând următoarea adresa de email: contact@zenfest.ro sau la numărul de telefon: 0744218738.


 

 

 

© 2021 ZenFest. Toate drepturile rezervate.